GENEL

Yasa yararına bozma maddesi, FETÖ mağduru askerler TSK’ya dönüyor

Yasa yararına bozma maddesi, FETÖ mağduru askerler TSK’ya dönüyor

Genelkurmay’ın seçtiği 3 askeri savcı, tüm ihraç dosyalarını inceleyecek.

Askeri yargıdaki FETÖ temizliğinin ardından, özenle seçilen Genelkurmay Başsavcısı Albay Mehmet Yüzbaşıoğlu ile savcılar Yarbay Hakan Kesgin ve Üsteğmen Eren Şen harekete geçti.

Buna göre; haksız şekilde ihraç edilenlerin orduya geri kazandırılması, kriptoların temizlenmesi ve bu süreçte sivil savcılıkla ortak bilgi havuzu oluşturulması en önemli hedefler olarak belirlendi. İhraç edilenlerin geri kazandırılmasında yeni bir yasa beklenmeyecek ve mevcut yasalardaki ‘Yasa yararına bozma’ maddesi uygulanacak. Geri kazanımda öncelik pilotlarda olacak.

 Kanun Yararına Temyiz İşlemleri

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51. maddesi uyarınca, kesin olarak verilen hükümlerle, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden ve Yargıtay veya Danıştay incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş bulunan hükümlere karşı kanun yararına temyiz yoluna başvurulmaktadır.

Bilindiği üzere temyiz, kesin olmayan kararlara karşı başvurulan olağan bir kanun yoludur. Bundan başka kesin kararlara karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının başvurabileceği istisnai ve kendine özgü bir temyiz yolu vardır ki, buna kanun yararına temyiz denir. Kanun yararına temyiz yoluna başvurma yetkisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına aittir. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına temyiz yoluna başvurabilmesi için, Adalet Bakanlığının buna lüzum göstermesi gerekir. (m. 427, VI). Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Adalet Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine, bir kararı kanun yararına temyiz eder. Bunun için belli bir temyiz süresi yoktur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilebilecek olan kesin nihai kararlar iki çeşittir. Bunlar;

1) Verildikleri anda kesin olan ve temyiz edilemeyen kararlar,

2) Aslında temyiz edilebilen fakat taraflardan hiç birinin süresi içinde temyiz yoluna başvurmamış olması nedeniyle Yargıtayca incelenmeksizin kesinleşmiş kararlardır.

Olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına temyizin amacı, hukuk kurallarının yanlış uygulanması halinde, hukukun yanlış uygulandığını tespit edip, yasanın kesin hükümde belirttiği biçimde uygulanamayacağının açıkça duyurulması, böylece ilerdeki uygulamalarda bu yolda yanlışa düşme ihtimalinin önlenip mahkemelerin uyarılmasından ve uygulamada birliğin sağlanmasından ibarettir. Söz konusu kesin kararlar, Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyizi üzerine Yargıtay tarafından incelenir. Yargıtay hukukun yanlış uygulanmış olduğu kanısına varırsa, hükmü kanun yararına bozar. Bu bozma kararı Resmi Gazetede yayımlanarak, kanunların yurdun her yerinde aynı şekilde uygulanması sağlanır.

Yargıtay bozma kararı çözümlenmiş olan çekişmeye tesir etmez. Kanun yararına bozma üzerine, mahkeme tekrar yargılama yapıp bozmaya uygun olarak yeni bir hüküm veremeyeceği gibi, kanun yararına bozma kararına karşı direnme kararı da veremez. Kısacası Mahkeme kanun yararına bozma kararı üzerine hiç bir işlem yapamayacağı gibi kanun yararına temyiz mevcut hükmün hukuki neticelerini de ortadan kaldırmaz. Yargıtayca, Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebi reddedilirse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu ret kararına karşı karar düzeltme yoluna başvuramaz. Taraflar da karar düzeltme yoluna başvuramazlar.

TÜM İHRAÇ DOSYALARI RAFTAN İNİYOR

Birinci aşama

FETÖ tarafından kumpaslarla ordudan yapılan tüm ihraç işlemleri yeniden ele alınacak. Tüm dosyalar raflardan inecek. İhraç edilen pilotların büyük kısmının bu yolla mesleğe iadesi sağlanacak. Bu süreç yalnızca pilotlarla da sınırlı kalmayacak. TSK’nın tüm birimlerindeki ihraçlar, müracaata gerek kalmadan tek tek incelenecek. Soruşturmalar yürütülürken, “Vatanın gerçek askerlerinin geri getirilmesi” ilkesiyle hareket edilecek.

KRİPTOLAR TEK TEK TEMİZLENECEK

İkinci aşama

Halen TSK bünyesinde FETÖ’ye bağlılığını sürdüren kripto örgüt üyeleri tespit edilecek. Hem askeri hem sivil istihbarattan gelecek bilgiler, bu aşamanın en önemli parametresini oluşturacak. Ayrıca halen FETÖ adına darbeye teşebbüs suçundan tutuklanan askerlerin ifadeleri ve itirafçılardan elde edilen veriler sayesinde terör örgütünün kripto üyelerine ulaşıp TSK’nın temizlenmesi sağlanacak.

BİLGİ HAVUZU OLUŞTURULACAK

Üçüncü aşama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen darbe soruşturmasına sınırsız destek sağlanacak. TSK, örgüt üyeleri ve bunlara ilişkin tüm bağlantıları başsavcılık ile paylaşacak. Askeri ve adli savcılık makamları ortak bilgi havuzu oluşturarak işlemlerin hızla sonuçlanması ve Türkiye’nin bir an önce normalleşmesi için gayret gösterecek. Soruşturma şeffaf yürütülecek.

KUTSAL GÖREV ONLARA EMANET

Hakan Kesgin Yarbay

Paralel Yapı’nın hedefindeki isimlerden biriydi. Kayseri’deki FETÖ soruşturmasında tutukluluk halinin devamı kararlarını verirken ilk kez örgüt ifadesi kullandı. Ayrıca Mustafa Dönmez davasında Zir Vadisi krokisinin tekrar kriminal incelemeye gönderilmesi ve ajandadaki yazıların grafolojik incelemeye tabi tutulması, bulunan mühimmatın diğer yerlerde bulunan mühimmatla karşılaştırılması yönündeki kararları FETÖ’yü çıldırttı. FETÖ tarafından hakkında çok sayıda soruşturma açıldı. Ancak asılsız iddialar tek tek çürütüldü.

Mehmet Yüzbaşıoğlu Albay

1994’te Kara Harp Okulu’nu devre birincisi olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Jandarma subayı olarak Tunceli ve Hakkâri’de görev yaptıktan sonra Erzurum, Kıbrıs ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda askeri savcı olarak görev yaptı. 2015 Askeri Yargı Kararnamesi ile Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’na (EDOK) disiplin subayı olarak sürüldü. Jandarma subaylığı ve askeri savcılık süresince Paralel Yapı’yı iyi tanıyor.

Eren Şen Üsteğmen

2009’da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2010’da askeri hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Sonrasında Ağrı ve Şırnak’ta askeri mahkeme hâkimi olarak görev yaptı. 2014’te Jandarma Genel Komutanlığı Adli Davalar Şube Müdürü oldu. 2015’te İtalya San Remo’da bulunan Uluslararası İnsancıl Hukuk Enstitüsü’nde Ulusal ve Uluslararası Terör Örgütleriyle Mücadele ve Silahlı Çatışma Hukuku üzerine eğitim aldı.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir