SAĞLIK

Kolera: Bulaşma yolları, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Kolera: Bulaşma yolları, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Akut bağırsak enfeksiyonudur. Çevre şartları bozuk olan ortamlarda ve yaz aylarında görülür.

Bulaşma Yolları

Etkeni, kolera vibriondur. Vibrion ısıya, asite, güneş ışığına ve dezenfektan maddelere karşı dayanıksızdır. Mide asidinde birkaç dakikada ölür. Etken, ince bağırsağa yerleşir. Tüm yaş, cins ve ırklarda görülür. Kuluçka süresi 1-5 gündür. Kuluçka süresi 5 saate kadar inebilir.

Koleranın kaynağı, sadece hasta ve portörlerdir. Kolera çevreye hastalık kaynaklarının kusmuk ve dışkılarıyla yayılır. Hastaların dışkısı ile kontamine olan su ve besin maddeleriyle bulaşma oluşur. Kronik portörler hastalığı bulaştırır. Su ile hastalık kolay bulaştığından kısa sürede çok insan aynı zamanda hastalanır. Salgınlar oluşur.

Belirtiler

Pirinç suyu görünümünde ishal, en önemli belirtisidir. Akut dönemde şiddetli kusma, bulantı ve su kaybı vardır. İkinci tipik belirtisi, çamaşırcı kadın elinde cilt kuru ve buruşuktur. Tansiyon düşer, şok ve ölüm gelişir.

Kolerada ateş yoktur. Hâlsizlik, ses kısılması, elektrolit kaybına bağlı hızlı kilo kaybı, dehidratasyon, idrar azalması ya da kesilmesi, şok ve böbrek yetmezliği gelişir. Kas krampları, kanlı dışkı da görülür. Günlük dışkı sayısı 15-30 kadardır.

Bulgular

Laboratuvar bulgusu, vibrio immobilizasyon testi pozitifliğidir. Dışkı (gaita) kültüründe vibrion üretilmesi ve klinik belirtilerle tanı konur. Böbrek yetmezliği, yatak yaralar, kangren, lober pnömoni, diğer akciğer hastalıkları, delirium, şuur bozukluğu, sepsis ve abortus (düşük)‟tur.

Komplikasyonları

Dehidratasyon, şok, kardiyak aritmiler ve akut böbrek yetmezliği görülebilir.

Korunma

  • Su kaynaklarının ve içme suyunun temiz olması (şebeke suyu ise 20 dakika kaynatılması ),
  • Besin hijyeni,
  • Çiğ gıdalardan uzak durulması, çiğ balık ve kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmemesi,
  • Çevre sanitasyonudur.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir