SAĞLIK

Influenza A Virüsü: Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Influenza A Virüsü: Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Influenza A virüsü günümüzde sağlığı tehdit ederek salgınlara ve insan ölümlerine neden olmaktadır.

Domuz gribi ve kuş gribi bu virüsün neden olduğu en önemli hastalıklardır. Hastalığa neden olan virüs, kuşlar ve domuzları enfekte eder. Bütün kanatlı hayvanlar enfeksiyon oluşumunda risk altındadır. Özellikle hayvanların birbirleriyle temas içinde yaşadığı kümes hayvancılığında virüs kolay yayılır ve kısa sürede kümes hayvanları arasında salgına neden olur. Etken enfekte ettiği organizmada değişikliğe (mutasyona) uğrar. Influenza A (H1N1) virüslerinin genetik yapısındaki değiĢikliğe bağlı olarak ortaya çıkan yeni bir virus alt tipinin oluştuğu görülmüştür.

Bulaşma Yolları

Domuz gribinin etkeni H1N1 virüsüdür. H1N1 virüsü, kişiden kişiye damlacık enfeksiyonu, kontamine eller ve çeşitli eşyalarla solunum yolundan bulaşır. İnsanlara domuz gribini ilk olarak etkeni taşıyan domuzlardan bulaştı. Şu andaki salgın ise insandan insana bulaşma şeklinde görülüyor. İnsandan insana bulaşmada, yakın temas, hastalığı taşıyanlarla aynı ortamı paylaşmak önemli rol oynar.

Kuş gribinin etkeni H5N1 virüsüdür. Bulaşma yolları, kuşların salya, burun salgıları ve dışkılarındaki etkenle direkt ve bunların bulaştığı yüzeylerle dolaylı temas sonucu oluşur.

Kuş gribinin bulaşma yolları

Influenza A‟nın bulaşıcı olduğu dönem semptomların başlamasından önceki 24 saat ve sonraki 5 günlük dönemdir. Kuluçka süresi 1-4 (ortalama 2) gündür. Influenza atak oranı erişkinlere göre çocuklarda daha fazladır. Salgınlarda erişkinlerin yaklaşık 10‟da 1‟i çocukların 3‟te 1‟i etkilenir.

Belirtiler

Kuş gribi, insanlarda ani başlayan 38. 5°C üzeri yüksek ateş, burun tıkanıklığı ve akıntısı, eklem ve kas ağrısı, şiddetli hâlsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle görülür. Bu belirtilerlere solunum sıkıntısı da eklenir. İnsanlarda zatürreyle birlikte seyreder. Hastalıkta, trombosit sayısı 20 binin altına düşerse kanama görülür.

Domuz gribi; yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, genel vücut ağrısı, hâlsizlik, bitkinlik ve üşüme şeklinde olur. Bazı domuz gribi vakalarında kusma ve ishal, ağır vakalarda pnömoni, solunum yetmezliği ve ölüm görülür.

Bulgular

Kuş gribinde grip belirtilerinin yanı sıra solunum güçlüğü ve zatürre ayırt edici klinik tanıdır.

Laboratuvar bulgusu olarak boğaz-burundan alınan salgıların kültüründe virüsün görülmesi ile teşhis konur.

Domuz gribinde laboratuvar bulgusu olarak boğazdan farenks sürüntüsü alınır. Viral izolasyon, direkt antijen tayini, virüs izolasyonu ve identifikasyonu, moleküler ve serolojik tanıyla teşhis konur.

Komplikasyonları

Her yeni insan enfeksiyonu, virüsün kendisini değiştirme ve hızla büyük gruplara yayılabilme potansiyeli kazanması için bir fırsat sağlar. Enfeksiyonun çok sayıda insana ulaşması, oluşturacağı zararın aynı oranda büyümesi demektir. Yüksek ölüm oranı ile seyreder.

Korunma

Hasta hayvanlarla veya H5N1 (Kuş Gribi) virusu ile enfekte olduğu saptanmış insanlarla temas edenler el hijyenine dikkat etmesi,

  • Ölü veya hasta hayvanlarla temas edilmemesi,
  • Hasta kişinin kullandığı tabak, çatal ve kaşık gibi eşyalarının ortak kullanılmaması,
  • Yüzyüze yakın temastan kaçınılması ve bakım veren kişinin maske kullanması,
  • Yumurta ve tavuk etlerinin iyice pişirilmesi hastalıktan korunmaya yardım eder.

H1N1 virüsü (Domuz Gribi) ile enfekte kişiler evde ıstırahat etmeli

  • Maske kullanmalı
  • Direkt temastan kaçınılmalı
  • Kişisel hijyen kurallara dikkat edilmelidir.
  • Aşı, 9 yaşın altında ve bağışıklık sisteminde yetersizlik olanlara, en az 3 hafta ara ile iki doz, 10 yaş ve üzerinde ise tek doz olarak uygulanmaktadır.

Hastalığı geçirenlere aşıyı yaptırmanın herhangi bir zararı olmadığı gibi ek bir yararı da bulunmamaktadır.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir