GENEL

Hayalinizde Cerrah Peki Gerçekte?

Hayalinizde Cerrah Peki Gerçekte?

Çocuğunuzu hayalinizde cerrah olarak görüyorsunuz. Peki gerçek kişilik özelliklerine göre mesleği ne olmalı? İşte bunu bilimsel olarak Mizaç Harita söylüyor.

Mizaç Harita Gençlerin Kişiliğinin Özelliklerine Göre Meslek Seçimleri İçin Yol Gösteriyor

Meslek seçiminizi neye göre yapıyor ya da yapamıyorsunuz?

Türkiye’de milyonlarca genç lise eğitimi boyunca meslek seçimlerine karar vermede önemli aşamalardan geçiyorlar. Pek çok bileşenin etkilediği bu süreç çoğu genç ve ailesi için çok sancılı geçiyor.

 Meslekleri tanıyorsunuz ya kendinizi?

Okul rehberlik ve kariyer servisleri sayesinde meslekleri tanıma, okullar hakkında bilgi alma, mesleğin icracıları ile tanışarak bu önemli karar verilmeye çalışılıyor. Peki gençlerin kişiliği? Bu süreçte çoğu kez atlanan bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Oysaki meslek tercihi kişinin kendini gerçekten tanımasıyla sağlıklı bir sonuca ulaşabilecek bir süreç olmalıdır.

Enneagram metodolojisi ile oluşturulan 72 soruluk test sonunda genç, kişilik özelliklerini öğreniyor. Hem de görünür olan ve olmayan tüm yönleriyle bu özellikler, yetkinlikler raporlanıyor.

Öğrenci kendisini tanıyor

Mizaç Haritası, öncelik olarak ‘Öğrenci Kimdir?” sorusunu yanıtlıyor. Yetkinlikleri, kişilik özellikleri, değerlerin uygun olabilecek meslek önerileri ile yol gösteriyor. Uygulama Türkiye koşullarına uygun olarak hazırlanmış.

 Mizaç Harita Raporlama Sistemi Nedir?

Bireylerin kişilik özelliklerini, yetkinliklerini, imkân ve potansiyellerini, nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, motivasyon ve stres kaynaklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir.

Mizaç harita raporlama sistemi bir kişilik envanteridir. Bu ülke topraklarında üretilmiş tamamen yerel kültür için geliştirmiştir. Geçerliliği ve güvenirliliği yapılmış bilimsel olarak standardize edilmiştir.

Uygulama sessiz bir ortamda 30 dakikada çözebileceğiniz 72 sorudan oluşur.

Testi çözdükten sonra uzmanların değerlendirmesi ile bir rapor hazırlanıyor. Raporda; kişinin profil özeti, kimlik kartı, kişiye spesifik olarak uygun meslek ve ilgi alanları, genel olarak uygun olabilecek meslek alanları, mizaç özellikleri, stres altında potansiyel riskler ve rahat iken sergilenen özellikler ortaya çıkartılıyor.

  Neden Mizaç Harita Raporlama Sistemi?

Mizaç Harita Raporlama Sistemi sadece mizaca bağlı özellikleri değil aynı zamanda kişilik üzerinde etki oluşturacak diğer faktörlerin de ortaya çıkan bir rapor hazırlar.

Meslek kişiliğin bir yansıması olmalı ki kariyer yapılabilsin, kişi mutlu olabilsin. Bu nedenlerle, Mizaç Harita Raporlama Sistemi tam da kişinin nerede olması gerektiğini işaret ediyor.

 Define haritasındaki hazineyi bulun!

Bireyler sahip oldukları yetkinlikler, kişilik özellikleri ve değerlerini kullanmaya olanak sağlayan ortam ve mesleklere ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaca doğru cevabı bulmak tıpkı define haritasında hazineyi bulmak gibidir. Mizaç Harita Raporlama Sistemi kişinin kendi hazinesini bulması için rehberlik yapıyor.

 Gelecekteki olası problemleri öngörün

Yetkinlik, kişilik özellikleri ve değerler dışında mizacınıza bağlı potansiyel risklerinizi de tespit ettiği için gelecekte olası yaşayacağınız sıkıntılar konusunda da haberdar olmanızı sağlar.

 En güçlü ve zayıf yönleriniz

Rapor sayesinde en güçlü 10 yetkinliğiniz ve kişilik özelliğiniz, güçlendirmeniz gereken 10 yetkinlik ve kişilik özelliğiniz, sahip olduğunuz ve tetiklenmesi ile ortaya çıkacak olan 10 potansiyel riskinizi de öğrenebilirsiniz.

enneagram

ASLI ATASOY

http://www.mizacharita.com/Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir