KADIN

Hamile kalamamanın nedenleri nelerdir?

Hamile kalamamanın nedenleri nelerdir?

Kadın Üreme Organlarının Anomalileri

Embriyonik dönemde kadın genital organlarından uterus, tüpler ve vajenin üst kısmı sağlı sollu yerleşmiş müller kanallarının karın içinde, orta hatta birleşmesi ve kaynaşması sonucu oluşur. Vajenin alt bölümü, rahim ağzı ve vajen girişi ise ürogenital sinüs adı verilen, ciltten içeri doğru uzanan bir kıvrımdan oluşur.

Embriyonik dönemde olan birleşmenin hiç olmaması ya da birleşme ve kaynaşmanın yetersiz olmasından kaynaklanan doğumsal anatomik bozuklukların tamamına, genital organ anomalileri veya müller kanal anomalileri denir.

Gelişim esnasında müller kanalların karın içinde birleşmemesine bağlı olarak görülen, kadın genital organlarının doğuştan olan bu anomalilerinden en çok görülenleri, uterus şekil anomalileridir. Bu anomaliler çift uterus, çift serviks ya da çift vajina şeklinde olabilir. Daha nadir olarak uterus ve vajina aplazisi (agenez) olabilir. Uterusta anomaliler olabildiği gibi aynı şeklide vajinada ve kızlık zarında da doğuştan anomaliler görülebilmektedir.

Kadın üreme organlarının bu yapısal bozuklukları aynı zamanda işlev bozukluklarına da yol açar. Kısırlık, tekrarlayan düşükler ve zor doğumlara sebep olabilir. Uterus anomalilerine bağlı olarak erken doğum, makat geliş ve bebek ölüm oranlarında artış olabilir. Bazen bu anomaliler amenore, dismenore, kasıklarda ve belde ağrılara neden olabilir. Yumurtalıkların gelişimi tamamen ayrı olması nedeniyle bu tip hastalarda yumurtalıkların yapı ve işlevleri normal olabilir.

Aplasia (Agenez)

Aplazi (agenezi), organizmanın doku, organ ya da organ grubunun bulunmamasına denir. Agenezi embriyon evresinde yetersiz gelişim ya da erken yıkımdan kaynaklanabilir. Gelişmenin yetersiz olduğu durumlarda hipoplazi terimi kullanılır.

Gelişme bozukluklarının en ileri şekli aplazidir. En ağır ageneziler oluşmamış kafatası (akrani), beyin (anensefali) ve kalptir (akardi). Bazı agenezi tipleri doğal bir yaşam sürdürülmesini engellemez. Bir kol ya da bacağın yokluğu (ameli) ve memelerin bulunmaması (amasti) buna örnektir. Bazı agenezi tiplerinde ise organın eksikliğine bağlı olarak ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin tiroit bezinin bulunmaması hipotiroidizme, timusun bulunmaması ise bağışıklık sisteminin yetersizliğine yol açar.

Rahim Yokluğu (Uterus Agenezisi)

Rahim hiç gelişmemiştir. Beraberinde vajen üst kısmı da gelişmediğinden güdük veya normal işlevini görebilen bir vajen olabilir. Uterusun yerinde ince bir bant veya bunun iki yanında tüpler ve yumurtalıklar olabilir. Âdet görememe ve kısırlık nedeniyle doktora müracaat edildiğinde muayenede fark edilir.

Az Gelişmiş veya Güdük Uterus (Rudimenter veya Hipoplazik Uterus)

Uterus kısmen gelişmiştir. Genellikle küçük bir uterus vardır. Bu da gebeliğe veya gebeliği taşımaya izin vermeyen bir yapıdır. Bu kişilerin gelişimi dışarıdan tamamen normal görünür çünkü yumurtalıkları normal fonksiyon görür. Rudimenter uterusta, endometrium gelişmişse nadiren gebelik görülebilir. Bu durumda rüptür tehlikesi vardır. Genellikle kendini düşük, dış gebelik ve erken doğumla belli eder.

Yarım Uterus (Uterus Unikornis)

Yarım uterus, müllerian kanallarından birisinin gelişmemesi sonucu oluşur. Müller kanallarından birisi olması gereken yere göç edemez ve buna bağlı yukarıdan aşağı doğru sadece bir kanaldan oluşan yarım bir uterus meydana gelir. Bu durumda bir normal vagina ve serviks ile tek boynuzlu bir uterus kavitesi ve tek bir fallop tüpü bulunur. Bu duruma uterus unikornis denir.

Uterus unikornis vakalarında uterusun diğer tarafı ve adneksler tamamen mevcut olmayabilir veya tam gelişmemiş olabilir. Bu takdirde uterus bicornus rudimentarius solidus adını alır. Uterus solidus rudimentarius ile beraber tam vagina agenezisi de vardır. Bu vakalarda laparoskopide uterus yerinde iki solid doku uzantısı, uzun tubalar ve iğ biçiminde overler görülür, vagina yoktur. Genellikle beraberinde üriner sistem anomalileri de bulunur. %50 böbrek ve üreter anomalisi mevcuttur.

uterus-unikornis
Uterus solidus

Doğumsal Vagina Yokluğu (Vaginal Atresia)

Doğuştan vajinası olmayan kadınların çoğunlukla uterusları da yoktur. Bu şeklide yapı bozukluğu olan hastalar genellikle âdet kanamalarının görülmemesi üzerine doktora müracaat ederler. Uterus ve vaginanın yokluğu ile ortaya çıkan tablolarda çoğunlukla üriner sistem anomalileri de birlikte görülür.

Vajinal atrezisi olan kişilerde dış genital organlar tamamen normaldir, puberte dönemine kadar herhangi bir belirti gözlenmez. Meme gelişimi ve genital bölge kıllanması gibi ikincil seks karakterleri normal ancak amenore şikâyeti olan kız çocuklarında vajinal atrezi düşünülür. Tedavi için plastik cerrahlar ve jinekologlar tarafından ortaklaşa yapılan bir ameliyat ile yapay vajina yapılır.

Genital Kanalda Yapışıklıklar (Gynatresie – Jinatrezi)

Jinatrezi, genital kanalın herhangi bir yerinde kısa ve uzun devam eden bir kapanıklık demektir. Konjenital olarak meydana gelen jinatreziler müller kanallarının birleşip bir kanal hâlini alamamasından oluşur. Daha çok vagina ve servikste görülür. Puerperal enfeksiyon, yaralanma veya herhangi bir travma sonucu jinatrezi görülebilir. Konjenital jinatrezilerin en önemlileri atresia hymenalis, atresia vaginalis, atresia servikalistir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir