GENEL

Güzel veya kötü Ahlaklı dediğimiz Ahlak nedir?

Ahlak anlam olarak nedir?

Bir tanım getirmek gerektiğinde Ahlak, mümkün olan en kıza zaman dilimi içerisinde doğru veya yanlışın değerlendirme biçimidir. Başka bir deyişle, kültürel, felsefi, dini ve seüler topluluk aracılı ile insanoğlunun meydana getirdiği davranışların hangi bakımdan doğru, hangi bakımdan yanlış olduğunu nitelendirebilecek bir ilke ve yargı sistemidir.

Kabul edilen bu doğru veya yanlışlar toplumlarda mevcut grupların veya kültürel biçim tarafından düzenlenerek bir kanun gibi görülür. Gruplar tarafından uygulanan bu kurallar, kabul edilen bu ahlak ilkeleri olarak uygulamaya koyulur. Bu kuralları kabullenmeyen ve uygulamayan kesim ise toplumda dışlanır “dejenere” sınıfına koyulur.

Ahlak felsefesi

Ahlak olarak kabul edilen normu felsefi evreler içerisinde inceleme ve açıklama şansı bulan düşünce sistemi ahlak felsefesidir.

Ahlak felsefesi;

  • Ahlak’ın ne anlama geldiği,
  • Ahlaki eylemlerin dayanağı,
  • Kötü eylemlerin sebepleri,
  • İyi eylemlerin sebepleri

bu felsefe içerisinde incelenir.

Bu bilim çeşidi, ahlak kavramları içerisinde çeşitli açılardan düşünme açısı, soruşturma açısı, ahlakın var olduğu bir yaşam biçimi gibi konuları temel alan, gerektiğinde tartışmaya açık bir bilim çeşididir.

Ahlak felsefesinin kavramları

Temel olarak ahlak felsefesini oluşturan kavramlar ise;

  • Erdem,
  • İyi,
  • Kötü,
  • Etik,
  • Vicdan,
  • Sorumluluk olarak sınıflandırılır.

Etik:

Bu bilim dalı, kişilerin ahlakla alakalı davranışlarının sonuçlarında ortaya çıkan sorunların ele alındığı daldır. Etik, kişinin özel durumlarında ahlaklılık normlarını nasıl koruyabileceği konusunda araştırma yapan uygulamalı etiktir.

Kötü:

Uygun olmayan faydasız ve anlamsız yapılan değerlerin tümüne denir. Yapılmaması gereken bu davranışlar geneler olarak kötü şeklinde adlandırılır.

İyi:

Kişin hem kendine hem de topluma fayda sağlayacak değerlerdir. Kişi veya kişilerin yapması gereken ve yapıldığında faydalı olduğu düşünülen davranışlara “iyi” denilir.

Erdem:

Ahlaklı değere sahip, iyi olarak değerlendirilen davranışlardır. Övülen, yüceltilen ve öne çıkarılan değerler erdem buna sahip olanlar erdemli olarak ele alınır.

Vicdan:

İyinin ve kötünün ayırt edilemeyeceği durumlar ile karşılaşılması durumunda, iyi ile kötüyü ayırt etmeyi sağlayan güç demektir. İyi veya kötü davranmaya zorlayan iç hesaplaşma da denilebilir.

Sorumluluk:

Kişinin tamamen kendi özgür iradesine kalmıştır. Sonuç, iyi veya kötü olarak katlanılabilinecek durumun meydana gelişidir. Sorumluluğun elde edilebilmesi kişinin özgür iradeye sahip olması ile gerçekleşir. Kişinin, ruh ve akıl sağlığı ile iyi ve kötü ayrımı yapabilecek kapastiye sahip olması ve bunu özgürce yapabilmesidir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir