SAĞLIK

Gonore (Bel Soğukluğu): Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Gonore (Bel Soğukluğu): Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Dünyada yaygın olup tüm yaş gruplarında görülür.

Bulaşma Yolları

Etken, neisseria gonorrhoeae (nayserya gonore)‟dir. Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, oda ısısında kısa sürede ölen ve yalnız insan için hastalık yapan diplokoklardır.

Kuluçka süresi, 1-14 gün; ortalama, 3-5 gündür. Kaynak insandır. Bulaşma cinsel temasla (doğrudan), doğum sırasında ve doğum yolundan bebeğin gözüne bulaşır. Erişkinlerde kontamine olmuş ellerle göze bulaşır. Kontamine kişisel eşyalarla endirekt olarak da bulaşma olur.

Belirtiler

Etken, genital organlara yerleştiğinden, kadın ve erkeklerde farklı belirtiler görülür.

Kadında gonore: Vaginal akıntı, menstürasyon bozuklukları, dizüri, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerdir. Peritonit, etkenin fallop tüplerine geçmesi ile oluşur.

Erkeklerde gonore: Üretrite bağlı sarı-yeşil pürülan akıntı, idrar yaparken geçici ağrı, yanma, idrar yapmada zorluk, prostat ağrısı, ateş, hematüri görülen başlıca belirtilerindendir. Kadın ve erkekte bakteriyemi ve ateş, papül, bül ve peteşi şeklinde deri döküntüleri görülür.

Bulgular

Laboratuvar bulgusu, üretra ve konjunktiva sekresyonlarından alınan numunenin direkt yayma yöntemi yapılır. Kan kültürü ile bakteriyemi, organ sıvı ve lezyonlarından kültür ya da smear alınarak teşhis konur.

Komplikasyonları

Erken tedavi edilenlerde komplikasyon görülmez. Kısırlık, dış gebelik, körlük, menenjit, endokardit, perikardit, miyokardit, hepatit, peritonit, osteomiyelit ve artrit tedavi edilmeyenlerde görülür.

Korunma

  • Cinsel ilişkide prezervatif (kondom, kaput) kullanımı
  • Vajinal spermisidler
  • Risk gurubunu oluşturan kadınların taranması
  • Çok eşlilikten kaçınmak korunmada etkilidir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir