SAĞLIK

Flexible üreteroskopik böbrek taşı tedavisi

Flexible üreteroskopik böbrek taşı tedavisi

Kırılmayan böbrek taşı kalmayacak..

Ses dalgalarıyla taş kırmaya (ESWL) uygun olmayan tüm taşlar içinde çaresiz değilsiniz. Endoskopik yöntemle idrar kanalından girip idrar kanalı ve böbrekteki taşlar lazer ile kırılıp yok ediliyor.

Her yıl milyonlarca insan taş hastalığı nedeniyle üroloji uzmanı veya acil servis hekimlerine başvuruyor. Böbrek taşları ve idrar yolları, ürolojik hastalıklar içinde yüzyılardır en ağrılı hastalıktır.

Araştırmacılar Mısır mumyalarında 7000 yıl öncesinde mesane taşı olduğunu saptamışlar. Çoğu böbrek taşları az veya çok ağrılı bir şekilde tedavisiz olarak düşürülebilir. Bununla birlikte genel olarak taşın büyüklüğüne, şekline ve kişinin kanal yapısına bağlı olarak taş düşmeyebilir. 5 mm çapındaki bir taşın düşme şansı %50 dir. Taş boyutu arttıkça düşme olasılığı azalır.

Medicine Hospital Üroloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli Flexible üreterorenoskopi ile ESWL için uygun olmayan tüm taşlar için endoskopik yöntemle idrar kanalından girip idrar kanalı ve böbrekteki taşların laser ile kırılıp yok edilebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli şöyle konuştu “

Gelişen teknolojilerin yardımı ile gövdesi kıvrılıp, bükülebilen, ucu yönlendirilebilen çok ince, flexible üreteroskop adı verilen cihazlarla, idrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki taşların holmium lazer ile parçalanması ve taşların çok küçük parçalara ayrılarak, taşların temizlenmesi işlemidir. Bu işlem flexible üreteroskopik olarak taşların kırılması, retraograd intrarenal cerrahi (RIRc) veya Flexurs olarak adlandırılmaktadır. Flexible üreteroskopik taş kırılmasında litotriptör olarak holmium lazerin kullanılması en büyük gelişme olmuştur, çünkü holmium lazer ile tüm taşlar kırılır” dedi.

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli işlemin yapılışını anlattı “ Hastaya bir kesi yapılmadan, üretra adını verdiğimiz idrar kanalından girilir. İnce bir kılavuz tel üzerinden access sheet adını verdiğimiz bir kılıf üretere yerleştirilir ve içinden flexible üreteroskop böbreğe ilerletilir. Taş kamerada görülür, ardından 270 mikron kalınlığında lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek taşa direk teması sağlanarak taş kırılır. Kırılan parçalar kum tanesi haline gelene kadar taş kırılır” dedi.

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli Flexible Üreteroskopinin taş tedavisi dışında kulanım alanlarından bahsetti” İdrar yollarından olan kanamaların araştırılmasında, pozitif üst üriner sistem patolojisi ( üreter veya böbrekte tümör şüphesinde) olan hastalarda tanı koyma amacıyla kullanılabilir. Ama günümüzde en yaygın ve başarılı kullanım alanı böbrek taşlarıdır” dedi.

Flexible üreteroskopik taş tedavisinin, ses dalgalarıyla taş kırma (ESWL) yöntemine üstünlüğü nedir?

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Tefekli “ ESWL Vücut dışında oluşturulan ses dalgaları yardımıyla idrar yolundaki taşın kırılmasıdır. ESWL uzun yıllardır böbrek taşlarının tedavisinde başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Bununla birlikte taş tedavi seanslarının uzun sürmesi (1-4 seans), özellikle belirli bögedeki taşlarda (böbrek alt kaliks taşlarında başarısı %40-60) başarısız olması ve ESWL sonrası geride taş parçacıklarının kalması gibi istenmeyen yan etkilerinden dolayı, Flexible üreteroskopi daha etkili bir çözümdür.

Günümüzde ESWL ile kırılamayan taşlarda birinci seçenek Flexible üreteroskopidir. Ayrıca 1. 5 cm altındaki alt pol taşlarında, ESWL nin başarısızlığı nedeniyle ilk seçenektir” diye vurguladı.

Flexible üreteroskopik taş tedavisinin avantajları nelerdir?

  • En büyük avantajı yüksek başarısıdır. (90–96)
  • Böbreğe doğal yoldan girildiği için, perkütan ve açık cerrahi gibi yöntemlerden farklı olarak vücutta kesi izi olmamaktadır.
  • Yapılan çalışmalarda böbrekte doku kaybı ve fonksiyon kaybına yol açmadığı saptanmıştır.
  • Kanamaya yol açmamaktadır. Bu nedenle kanama eğilimi olanlarda ve antikoagülan kullananlarda uygulanabilmesi flexible üreteroskopiye büyük avantaj sağlamaktadır.
  • Hastalar aynı gün veya ertesi gün taburcu olabilirler ve geride taş oluşumuna zemin hazırlayacak küçük parçacıklar kalmaz.
  • Pelvik ve at nalı böbrek gibi, doğuştan böbrek anomalisi olan hastalarda uygulanabilir. Bu hasta grubunda en etkili ve en kolay yöntemlerden biridir.

En büyük avantajlarından biri de hem üreter hemde böbrek taşına aynı anda müdahele edilebilmesidir. Üreter taşının üreteroskopi ile tedavisi sırasında aynı tarafta, tedavi gerektiren böbrek taşı olabilir. Böyle bir durumda üreterdeki taş alındıktan sonra, aynı taraf böbrekteki taşta alınabilir ve böylelikle hasta tamamen taşsız hale getirilebilir. Benzer şekilde her iki böbreğinde de tedavi gerektiren taşları
olan hastalarda aynı seansta her iki böbrekteki taşlar flexible üreteroskopi ile temizlenebilir.

Çok şişman hastalarda ESWL uygulanamamakta ve PCNL nin yapılması zor ve oluşabilecek yan etkileri fazladır. Bu nedenle bu hastalarda Flexible üreteroskopi ile taş tedavisinin ilk seçenek olduğu
düşünülmektedir.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir