ERKEK

Erkek sakal tıraşı kozmetikleri

Erkek sakal tıraşı kozmetikleri

Erkeklerin sakal tıraşında ve tıraştan sonra kullandıkları kozmetik ürünlerdir.

Bu ürünlerin kullanımındaki temel amaçlar sakalın kesilmesini kolaylaştırmak, tıraş sırasında cildin tahriş olmasını engellemek ve tıraş sonrası cildi rahatlatmaktır.

Islak Tıraş İçin Kullanılan Kozmetikler

Islak tıraş için kullanılan ürünlerin temel işlevi, sakalı yumuşatmak ve tıraş bıçağının cilt üzerinde rahatça kaymasını sağlamaktır. Bu ürünlerin taşıması gereken özellikler şöyle sıralanabilir:

 • Cilt için tahriş edici özellik göstermemelidir.
 • Kesilen kılların yüzden kolayca uzaklaşmasını sağlamalıdır
 • Cilt üzerine uygulandığında tıraş kremi tıraş bitmeden kurumamalıdır.
 • Fiziksel ve kimyasal dayanıklılığı sağlanmış olmalıdır.

Yumuşama kılların suyu emmesi sonucu oluşur. Bu sırada suyun sıcak olması kılın suyu emme hızını arttırır. Sakalın yumuşama hızı, ıslatıcı maddelerin varlığına, pH’ının arttırılmasına ya da kıl üzerindeki sebumun uzaklaştırılmasına bağlı olarak değişebilir.

Köpüren Tıraş Kremleri

Küçük hava kabarcıklarından oluşan, yoğun köpük oluşturabilen, fırçaya ve cilt üzerine kolayca yayılabilen, su ile kolayca uzaklaştırılabilen, ısıtıcı özelliği iyi olan, tahrişe neden olmayan ürünlerdir. Sakalı iyi yumuşattığı için tercih edilen ürünlerdir. pH değerinin 10 civarında olması nedeniyle ciltte kurutucu etki yapabilir.

Uygulama Yöntemi

Sakal bölgesi önceden su ile ıslatılır. Islak sakal fırçasının üstüne yeterli miktarda tıraş kremi konur. Sakal bölgesinde dairesel hareketlerle sakal fırçasındaki krem köpürtülerek sakallar yumuşatılır

Köpüren Tıraş Çubukları

Bu ürünler, %80 oranında yağ asidi sabunu, %5–10 gliserin ve %8–10 arasında su içeren karışımın yongalar hâline getirilip kurutulmasından sonra renk, koku, opaklık verici maddelerle karıştırılması ve daha sonra şekil verilmesiyle elde edilir. Yağ asidi ve sabun oranı açısından köpüren tıraş kremlerine benzer.

Uygulama Yöntemi

Sakal bölgesi önceden su ile ıslatılır. Sakal fırçası suda ıslatılarak köpüren tıraş çubuğuna dairesel hareketlerle sürülerek köpürtülür. Daha sonra dairesel hareketlerle yüze sürülerek sakalların köpürmesi ve yumuşaması sağlanır.

Tıraş Köpükleri

Aeresol şeklinde ambalajlanan bu ürünlerin esası Y/S emülsiyonlarıdır. Bu yapı basınç altında sıvı duruma gelmiş itici gazın, sulu faz veya yüzey etkin (köpük yapıcı) maddeden oluşan karışım içinde dağılması sonucu oluşur. Püskürtülme sırasında dışı yüzey etkin madde ve sulu karışımdan, içi ise itici gazdan oluşan damlacıklar havaya yayılır. Basınç normale döndüğü için damlacıkların içindeki gaz hemen buharlaşır ve su-yüzey etkin madde karışımından oluşan köpük meydana gelir.

Uygulama Yöntemi

Sakal bölgesi önceden su ile ıslatılır. Tıraş köpüğü aeresol şeklindeki ambalajından yeteri miktarda püskürtülerek ele alınır. Hafif hareketlerle sakal bölgesine yayılır ve yumuşaması için kısa bir süre beklenir.

Sonradan Köpüren Aeresol Jeller

Aeresol kabı içinde ambalajlanmış ve jel özelliğinde olan bu ürünler yüze sürüldükten sonra yapıda bulunan düşük kaynama noktasına sahip bazı maddelerin buharlaşması ile deri yüzeyinde köpük oluşturur.

Uygulama Yöntemi

Sakal bölgesi önceden su ile ıslatılır. Jel, aeresol kabından ele yeteri miktarda alınır. Yüze sürülerek köpürmesi sağlanır. Yumuşama için kısa bir süre beklenmelidir.

Köpürmeyen Tıraş Kremleri

Fırçasız kullanılan ve köpürme özelliği olmayan bu ürünler Y/S özelliğinde emülsiyonlardır. Bu ürünler, tıraş sonrasında herhangi bir tahriş oluşturmadan cilde mat bir görünüm verir.

Uygulama Yöntemi

Emülsiyon suyun sakalı ıslatıp yumuşatması zor olduğundan bu ürünlerin kullanılmasından önce yüzün sabun ve suyla yıkanması önerilir. Ardından köpürmeyen tıraş kremleri ıslak cilde uygulanır. Uygulama sırasında cilt üzerindeki tabaka, tıraş sırasında cildin yumuşamasını sağlayarak olası hasarı azaltır. pH değerlerinin 7.5–8.5 olması daha az tahriş yapmasını sağlar.

Kuru Tıraş İçin Kullanılan Ürünler

Elektrikli tıraş makinesiyle yapılan tıraşa kuru tıraş denmektedir. Bu işlem sırasında, sakalın kuru olması gerekir. Ayrıca terleme ile oluşan tabakanın yüzeyden uzaklaştırılması, makine ile cilt üzerindeki sürtünmeyi azaltarak daha etkili bir tıraş yapılmasına neden olur.

Bu amaçla hazırlanmış çözelti, çubuk ve toz şeklinde ürünler vardır.

Çözelti şeklindeki ürünler büzücü bir etki oluşturarak sakalın bir miktar sertleşmesini ve ürperme kaslarını uyararak kılların mümkün olduğunca dik duruma gelmesini sağlamaktadır. Hızlı kuruyarak yüzdeki mevcut nemi kısa sürede buharlaştırmaları, ayrıca pH değerinin kılların şişmesini sağlayarak tıraşı kolaylaştıracak düzeyde olması istenir.

Çubuk şeklinde hazırlanmış olanlar bir miktar alkol içerir. Burada amaç, alkolün kılı sertleştirerek tıraş makinesi tarafından daha kolay kesilmesini sağlamaktır. Çubuk şeklinde hazırlanan diğer bir ürün de cilt üzerindeki yağ ve ter bezi sağlısını emmek amacıyla hazırlanmıştır.

Toz ürünler, genellikle aeresol kabında tüketiciye sunulmaktadır. Yapısında talk bulunur ve püskürtmeyle cilde uygulanır.

Tıraş Sonrası Kullanılan Ürünler

Islak veya kuru tıraş sırasında, kılların uzaklaştırılmasının yanı sıra derinin en dıştaki ölü tabakasından da kayıp olmaktadır. Özellikle kılların deriden çıktığı noktalardaki hasar ve tahriş önemlidir. Ayrıca tıraş sırasında deride az veya çok kimyasal tahrişe de neden olur. Aşağıdaki nedenlerden dolayı tıraş sonrası ürünler kullanılır.

 • Cildin rahatlaması
 • Tahrişin giderilmesi
 • Gerginlik hissinin yok edilerek cildin yumuşaması
 • Tıraşa bağlı olası bir enfeksiyon oluşumunun engellenmesi

Bu ürünler de losyon, jel, köpük ve toz yapılarında hazırlanarak kullanıma sunulmuştur.

Losyon tipi tıraş sonrası ürünler, temel olarak parfüm içeren sulu, alkollü berrak çözeltilerdir. Yapılarında nemlendirici maddelerde bulunur. Derideki gerginlik hissini yok etmek için, yumuşatıcı maddeler de içerir.

Jel şeklindeki ürünler, çözelti şeklinin jel oluşturucu bir madde ile jel hâline getirilmesi ile oluşur. Yapıları çözeltilerle aynıdır. İçerdikleri alkol cildi kurutup tahriş edebilir.

Köpük şekildeki ürünler, doğrudan yüze püskürtülerek kullanılan çözelti yapısındaki ürünlerdir. Avuca köpük şeklinde sıkıldıktan sonra cilde uygulanan, bu aşamada köpüğü kırılan türleri de vardır.

Toz şeklinde hazırlanmış olanlar ise tıraş sonrası oluşan küçük çizik veya yaraların örtülmesini ve cildin parlamasının önlenmesini sağlar.

Köpüren tıraş kremleri hakkında:

 • Tıraş kremlerinin yapısına ve yoğunluklarına dikkat ediniz
 • Ambalaj üzerinde belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
 • Köpüren tıraş kremlerinin fırça ile cilde uygulandığını unutmayınız.
 • Köpüren tıraş kremlerinin su ile köpürtüldüğünü hatırlayınız.
 • Köpüren tıraş kremlerinin alkali yapısına dikkat ediniz.
 • Köpüren tıraş kremlerinin cildi kurutabileceğini hatırlayınız.

Köpüren tıraş çubukları hakkında:

 • Tıraş çubuklarının yapısına ve yoğunluklarına dikkat ediniz.
 • Ambalaj üzerinde belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
 • Tıraş çubuklarının fırça ile köpürtüldüğünü ve cilde uygulandığını unutmayınız.
 • Tıraş çubuklarının yapısının köpüren tıraş kremleriyle aynı olduğunu unutmayınız.
 • Tıraş çubuklarının cildi kurutabileceğini hatırlayınız.

Tıraş köpükleri hakkında:

 • Tıraş köpüklerinin yapısına ve yoğunluklarına dikkat ediniz.
 • Ambalaj üzerinde belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
 • Tıraş köpüklerinin aeresol şeklindeki kutusundan püskürtülerek kullanıldığını unutmayınız.
 • Tıraş köpüklerinin cilde elle yayıldığını hatırlayınız.

Sonradan köpüren aeresol jelleri hakkında:

 • Aeresol jellerin yapısına ve yoğunluklarına dikkat ediniz.
 • Ambalaj üzerinde belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
 • Aeresol jellerin aeresol şeklindeki kutusundan püskürtülerek kullanıldığını unutmayınız.
 • Aeresol jellerin cilde elle yayıldığını hatırlayınız.

Köpürmeyen tıraş kremleri hakkında:

 • Tıraş kremlerinin yapısına ve yoğunluklarına dikkat ediniz.
 • Ambalaj üzerinde belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
 • Köpürmeyen tıraş kremlerinin kremsi bir yapısının olduğunu hatırlayınız.
 • Köpürmeyen tıraş kremlerinin sabun ve suyla yıkanmış cilde uygulanacağını hatırlayınız.
 • Köpürmeyen tıraş kremlerinin cilde tahriş etmediğini unutmayınız.

Kuru tıraş için kullanılan ürünler hakkında:

 • Kuru tıraş ürünlerinin yapısına ve yoğunluklarına dikkat ediniz.
 • Ambalajları üzerinde belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
 • Kuru tıraş ürünlerinin farklı yapılarda piyasaya sunulduğunu hatırlayınız.
 • Farklı yapıdaki kuru tıraş ürünlerinin farklı uygulama yöntemleri olduğunu hatırlayınız.
 • Kuru tıraş ürünlerinin ciltteki yağı emme özelliği olduğunu unutmayınız.

Tıraş sonrası kullanılan ürünler hakkında:

 • Tıraş sonrası ürünlerinin yapısına ve yoğunluklarına dikkat ediniz.
 • Ambalajları üzerinde belirtilen uyarılara dikkat ediniz.
 • Tıraş sonrası ürünlerinin farklı yapılarda piyasaya sunulduğunu hatırlayınız.
 • Farklı yapıdaki tıraş sonrası ürünlerinin farklı uygulama yöntemleri olduğunu hatırlayınız.
 • Tıraş sonrası ürünlerinin cildi rahatlatma ve tahrişi önleme özelliği olduğunu unutmayınız.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir