SAĞLIK

Epidemik Menenjit: Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Epidemik Menenjit: Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Beyin zarının iltihaplanmasına menenjit denir. Etken; kan, lenf, periferik sinir, kontakt yayılma ve inokülasyon (Bir bakteriyi ya da diğer bir hastalık etkenini, vücuda, bilerek veya kaza ile aşılamak) gibi yollarla beyin zarına gider.

Bulaşma Yolları

Etken, neisseria menenjitis (diplokok)‟tir. Kuluçka süresi birkaç saat ile10 gün olup ortalama 3-4 gündür. Bulaşma yolları hasta ve portörlerin burun, boğaz salgısından damlacıkla veya kontamine olmuş havlu, mendil gibi eşyalarla oluşur.

Belirtiler

Bakteriyemiye bağlı belirtiler oluşur. Üşüme, titreme, ürperme, yüksek ateş, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı, hâlsizlik, iştahsızlık, eklem, kas ağrıları, kol ve bacaklarda morkırmızı peteşi ve purpuralar görülür. Hastada Kernig, Brudzinski ve Babinski refleksleri görülür. Hipotansiyon, solunum düzensizliği, kollaps, şok, fotofobi, reflekslerde artma, pupillalarda farklılık, şaşılık ve göz kapağı düşüklüğü gibi belirtiler görülür. Peteşiler, epidemik menenjitin teşhisinde önemli belirtidir.

  • Tüfek tetiği pozisyonu: Baş arkaya doğru itilmiş, bacaklar karına doğru çekilmiş hâldedir.
  • Kontrlateral refleks: Hastanın bir bacağı kaldırılmak istendiğinde diğer bacağının refleksle kendiliğinden bükülmesidir.
  • Babinski refleksi: Ön parmaklara iğne veya sert bir cisim ile çizilir ve ayak parmakları yelpaze gibi açılır. Başparmak yukarı kalkar. Bu belirtiler 2 yaşına kadar normal, 2 yaşından sonra menenjit belirtisi olarak değerlendirilir. Bu bulgularla kesin tanı konur.

Bulgular

Burun, boğaz salgısı, kan, beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve peteşi numunelerinden kültür ve direkt yayma ile tanı konur

Komplikasyonları

Çocuklarda komplikasyon daha çok görülür. Epilepsi, hidrosefali, zekâ geriliği, körlük, sağırlık, kalıcı baş ağrıları, otit, miyokardit, perikardit, akciğer ve böbrek hastalıkları ve felçler görülür.

Korunma

  • Bakteriyel menenjitin belirli suşları için aşılar mevcuttur.
  • Salgınları kontrol altına almaya ya da belirli bölgelere seyahat edenlere yardımcı olabilir.
  • Enfekte kişiyle yakın temastan kaçınılmalıdır. (aile üyeleri) Enfekte kişinin ağız salgısından uzak durulması (öksürükten ve öpüĢmekten kaçınmak) ve ellerin dikkatli ve sık yıkanması alınacak önlemler arasındadır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir