4.5G ADSL FİBER

En Ucuz Pttcell Tarifeleri

En Ucuz Pttcell Tarifeleri

 2016 yılında en çok göze çarpan ucuz pttcell tarifleri arasında “Gurur Tarifesi” oldukça ilgi gören bir kampanya oldu. Pttcell kullanıcılarının ve Pttcell cep telefonu hattına taşınamk isteyen abonelerin yararlaranabileceği kampanya…

En Ucuz Pttcell Tarifeleri Detay;

Yeni hat tesisi, numara taşıma ve faturasızdan geçiş yoluyla Pttcell Gurur tarifesine gelen müşterilerimiz için kampanyalı tekliflerimiz :

Taahhütlü Aylık Ücret Taahhütsüz Aylık Ücret
Ev Telefonu veya Evden İnternet Aboneliği bildiren
Müşterilere Tarife Aylık Ücreti*
19 TL 28 TL
Diğer müşteriler için Tarife Aylık Ücreti 24 TL 28 TL

Şirketimizce sunulan faturalı tarifelerden geçiş yoluyla Pttcell Gurur tarifesine gelen müşterilerimiz için kampanyalı tekliflerimiz :

Taahhütlü Aylık Ücret Taahhütsüz Aylık Ücret
Ev Telefonu veya Evden İnternet Aboneliği bildiren
Müşterilere Tarife Aylık Ücreti*
24 TL 33 TL
Diğer müşteriler için Tarife Aylık Ücreti 29 TL 33 TL

*Tarife taahhüt süresince en az 1 adet Türk Telekom ev telefonu veya evden internet hattının aktif kalacağını ve Pttcell Gurur Tarifesi’nde 12 fatura dönemi boyunca kalacaklarına dair taahhütte bulunan müşterilerimiz için geçerli olan aylık tarife ücretidir.

 • 01.04.2016 tarihi itibarıyla Pttcell Gurur Tarifesi’ne dahil olup, tarifede 12 fatura dönemi kalma sözü veren müşteriler için kampanya kapsamında 12 fatura dönemi boyunca 4 TL aylık sabit ücret indirimi sunulacaktır.
 • Pttcell Gurur Tarifesi’nde 12 fatura dönemi boyunca kalma taahhüdü vermiş olan müşteriler, Türk Telekom ev telefonu* veya evde internet** aktif bireysel abonelik bildirmeleri durumunda taahhütlü aylık ücretleri üzerinden ek 5 TL indirimkazanacaklardır.
 • Pttcell Gurur Tarife‘sine geçiş yapan abonelerimiz “GURUR” yazıp 1788’e mesaj göndererek tarifeye taahhüt verebilir.
 • Müşterilerimizin ek 5TL indirimli fiyattan faydalanabilmeleri için INDIRIM yazıp boşluk bırakarak ev telefonu veya evde internette aktif abonelik kaydı bulunan TC Kimlik No’larını 1788’e SMS yoluyla iletmeleri gerekmektedir.
 • Kampanya sadece faturalı Pttcell Gurur Tarifesi’nde geçerlidir.
 • Ek 5 TL indiriminden yararlanabilmek için iletilen TCKN’ye ait sadece bir tane aktif abonelik bulunması yeterlidir. Birden fazla Türk Telekom ev telefonu veya evde internet aboneliğinin bulunması durumunda sadece bir abonelik için indirimden yararlanılacak olup her bir abonelik için ayrı ayrı indirimden yararlanılamayacaktır.
 • Müşterilerimiz 444 6 788 Pttcell müşteri hizmetleri aracılığıyla da Tarifeye taahhüt verebilir.
 • Aylık sabit ücret indirimi kampanyaya dahil olunan fatura dönemi itibariyle geçerli olacaktır.
 • Başka bir tarifeye geçiş yapıldığında kampanya kapsamında sağlanan 4 TL aylık ücret indirimi yeni tarife üzerinden devam etmez.
 • Şirketimizce sunulmakta olan başka bir tarifeye geçiş yapılması halinde kampanya kapsamında sağlanan 4 TL aylık ücret indirimi yeni tarife üzerinden devam etmeyecek, sona erecektir. Kampanyaya kaydolan müşterilerimiz kayıt tarihinden itibaren 12 fatura dönemi içerisinde Pttcell Gurur Tarifesi’nden başka bir Şirketimiz faturalı-faturasız tarifesine geçiş yapmaları, hattı üçüncü kişiye devretmeleri, hat iptali yapmaları veya hattın Şirketimizce iptaline sebep olmaları, hattı başka bir operatöre taşıyıp ayrılmaları durumunda, cayma bedeli olarak son faturalarına yararlanılan toplam indirim ile kalan ay ücretler toplamı kıyas edilerek abone lehine olan tutar yansıtılır.
 • Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere numara taşıma, yeni hat tesisi, Şirketimizce sunulmakta olan faturalı/ faturasız tarifelerden geçiş ile diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, faturalı hattan faturasız hatta geçiş durumlarında tarifedeki kullanım haklarının bitirilip bitirilmediğine bakılarak tarifenin içerisindeki tüm faydalar bittiyse aylık ücret tam, bitmediyse aylık ücret gün bazlı hesaplanılarak yansıtılır. Anılan Kampanya kapsamında uygulanacak 4 TL aylık sabit ücret üzerinden uygulanacak indirim de bu şekilde hesaplanarak, tüm faydalar bittiyse kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitmediyse aylık sabit ücret indirimi gün bazlı hesaplanılarak yansıtılacaktır.
 • Ayrıca; kampanyadan faydalanmaktayken tarife değişikliği yapılması halinde, kampanyalı tarifede 15 günden fazla kalındıysa tarife aylık sabit ücret indiriminin tamamı, 15 günden az kullanım yapılması ve tarife faydalarının tamamı bitirilmesi halinde aylık sabit ücret indiriminin tamamı, bitirilmemesi halinde ise aylık sabit ücret indiriminin gün ile orantılı kısmı kampanyalı tarife ücreti üzerinden yansıtılacaktır. Hattın iptal olması veya abonenin ön ödemeli bir tarifeye geçiş yapması, belirttiğimiz tarifeler dışında başka bir tarifeye geçiş yapması halinde kampanya kapsamında sunulan 4 TL aylık ücret indirimi ilgili fatura dönemi sonunda iptal edilecektir.
 • Abonenin Türk Telekom ev telefonu veya evde internet aboneliği TCKN’sine bağlı birden fazla bireysel aboneliği olması durumunda kampanya Türk Telekom aboneliklerinden en uzun süreli olan abonelik üzerinden tanımlanacaktır. Türk Telekom ev telefonu ürününde aktif bireysel bir abonelik bulunmaması durumunda Türk Telekom evde internet ürününde aktif bireysel aboneliği sorgulanarak Türk Telekom evde internet aboneliklerinden en uzun süreli olan aktif bireysel abonelik üzerinden tanımlanacaktır. Her iki üründe de abonelik bulunmaması durumunda kampanyadan yararlanılamayacaktır.
 • Ek 5 TL indirimden bir TC Kimlik numarası ile 5 farklı mobil hat faydalanabilecektir.
 • Kampanya kapsamında ek 5TL indirimden yararlanılan Türk Telekom ev telefonu veya evde internet aboneliğinin kampanyaya kayıt tarihinden itibaren taahhüt dönemi içerisinde iptali durumunda diğer ev telefonu veya evde internet bireysel abonelikleri sorgulanacak, ikisinden birinde herhangi başka bir aktif bireysel abonelik bulunması durumunda kampanya bu bireysel abonelikler üzerinden devam ettirilecek, abone aldığı indirimden yararlanmaya devam edecektir.
 • Kampanyaya kayıt olunduktan sonra taahhüt dönemi içerisinde müşterinin ek 5 TL indirimden yararlandığı Türk Telekom ev telefonu veya evde internet aboneliği iptal olduğunda, aynı TCKN’ye bağlı başka bir abonelik yoksa kampanya kapsamında sunulan indirim sona erecek, müşteri SMS yoluyla bilgilendirilecek, müşteriye cayma bedeli yansıtılmayacaktır. İndirim faydası iptal edilen müşteri kampanyadan tekrar yararlanamayacaktır.
 • Kampanya kapsamında ek 5TL indirime kayıt olup taahhüt dönemi içerisinde mobil hat iptali yapan, mobil hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, farklı bir mobil tarifeye geçiş yapan, Türk Telekom ev telefonu veya evde internet bireysel aboneliklerini iptal eden, iptaline sebebiyet veren müşterilerimizin kampanya kapsamında yararlandığı indirim iptal edilecek, buna karşın kampanya kapsamında o güne kadar almış olduğu indirimden kaynaklı bir ceza yansıtılmaz.
 • Şirketimizce sunulan Pttcell tarifeleri hariç diğer faturalı/faturasız tarifelerden geçiş ile Pttcell Gurur Tarifesi’ne gelip tarifede 12 fatura dönemi kalma sözüne karşılık Türk Telekom ev telefonu* veya evde internet** aktif bireysel abonelik bildirmeleri durumunda taahhütlü aylık ücretleri üzerinden ek 5 TL indirimden yararlanacak abone sayısı 1000 ile sınırlıdır.
 • Taahhüt süresinin sona ermesinin ardından, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir paket ya da fayda yoksa tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilir.
 • Kampanya kapsamında sunulan 4 TL aylık sabit ücret indiriminden, kampanyadan aktif olarak yararlanıldığı 12 fatura dönemi içerisinde yalnızca bir kez yararlanılabilmektedir.
 • 16.02.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulan faturalı ve/veya faturasız tarifelerden geçiş yoluyla Pttcell Gurur Tarifesi’ne başarıyla dahil olup, belirtilen tarihler arasında 12 fatura dönemi kalma sözüne 12 fatura dönemi boyunca tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden vergiler dâhil sunulan indirim 9 TL’dir.
 • 16.02.2016 – 31.03.2016 tarihleri arasında Pttcell Gurur Tarifesi’ne başarıyla dahil olup, 01.04.2016 tarihi itibarıyla tarifede 12 fatura dönemi kalma sözü veren müşterilerimize sunulacak aylık sabit ücret indirimi 4 TL’dir.
 • Kampanyaya son katılım tarihi 31.12.2017’dir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir