DUYURULAR

Emlak ve Gayrimenkul Nedir?

‘Emlak’ Nedir?
Gayrimenkul, arpa ve fauna, ekili bitkiler ve hayvancılık, su ve mineraller dahil olmak üzere arazinin ve içindeki binaların yanı sıra arazinin doğal kaynakları da kapsayan mülkiyettir. Medya sık sık konut yaşama perspektifinden “gayrimenkul piyasası” na değinmekle birlikte gayrimenkul, kullanımına dayalı üç ana kategoriye ayrılabilir: konut, ticari ve endüstriyel. Konut gayrimenkul örnekleri, gelişmemiş arazileri, evleri, mülkleri ve şehir evlerini kapsar; Ticari gayrimenkul örnekleri ofis binaları, depolar ve perakende mağaza binalarıdır; Ve endüstriyel gayrimenkul örnekleri fabrikalar, madenler ve çiftliklerdir.
 ‘Emlak’
Kişisel Mülk ve Gayrimenkul
Kişisel mülk, hisse senedi, tahvil ve diğer yatırımlar gibi maddi olmayan varlıkları; Aynı zamanda bilgisayarlar, yataklar ve kıyafetler gibi sohbet odalarını ve ayrıca dairenizdeki bulaşık makinesi gibi armatürleri – kiralayanların izniyle alıp yüklediyseniz – içerir.
Gayrimenkul, emlak – arazi ve binalar – artı arazi ile birlikte gelen kullanım ve zevk hakları ve geliştirmeleri olan gayrimenkulün özel bir örneğidir.
Sahibi olmayan arazi örneği ör. Antartika ya da ayın belli bölgelerindeki arazi, gayrimenkul olarak kabul edilmez.
Emlak ve Gayrimenkul
Gayrimenkul, basitçe arazi ve üzerindeki herhangi bir gelişmedir. Kiracı ve mülk sahipleri, kişisel mülklerinin bir parçası olarak görülen fakat gayrimenkul olarak kabul edilmeyen arazileri veya binaları yaşama hakları olabilir.
Ev sahipliği
Sahiplik olarak da bilinen ev sahipliği, Türkiye’de en yaygın gayrimenkul yatırım türüdür. Ulusal Multifamilya Konut Konseyi’ne göre, sakinlerin kabaca üçte ikisi ev sahibesi.
Pazarda yaşamak için bir ev satın almak isteyen kişiler genellikle ipotek şeklinde para ödünç almak zorundadır, çünkü konut fiyatları genelde bir hane halkı oluşturan gençlerin tasarrufunun çok üzerindedir.
 Gayrimenkul sahibi olan bir ev şeklinde gayrimenkul yatırım yapmak için ipotek almak için alışveriş yapan kişiler çeşitli seçeneklerle karşı karşıya kalırlar. İpotek, sabit faizli veya değişken faizli olabilir. Sabit faizli ipoteklerin genelde değişken faizli ipotek oranlarına kıyasla daha yüksek faiz oranları vardır ve bu da kısa vadede daha pahalı hale getirebilir. Sabit faizli krediler, gelecekte meydana gelen faiz şoklarına karşı korunmaları nedeniyle kısa vadede daha fazlaya mal oluyor
Bankalar borçlunun aylık ödemelerinin ne kadarının faiz borcunu ödemek için harcadıklarını gösteren itfa planlarını yayımlarken, kredinin prensiplerini ne kadar ödemektedirler. Balon kredileri, zaman içinde tamamen amortismana tabi olmayan ipotektir: borçlu, örneğin beş yıl boyunca belirli bir süre için faiz öder ve daha sonra kredi döneminin sonunda balon ödemesinde borcun geri kalanını ödemek zorundadır.
Ayrıca, ipotek genellikle kredi kendisi içine alınır işlem ücretleri ve vergiler de dahil olmak üzere, bazen ağır maliyetlerle gelebilir. Potansiyel ev sahipleri uygunluklarını kanıtladıktan ve bir bankadan bir ipotek temin ettikten sonra, mülkün yasal olarak satılık ve iyi durumda olduğundan emin olmak için ek adımlar tamamlamalıdırlar.
 Ticari gayrimenkul
Ticari amaçlarla gayrimenkul satın almak veya kiralamak, bir ev satın almaktan veya konut gayrimenkulünü bir yatırım olarak satın almaktan çok farklıdır. Ticari kiralamalar genellikle konut kira ödemelerinden daha uzun olur ve ticari gayrimenkul iadeleri, özel konutlar olması amaçlanan yapıların aksine kare başına kârlılıklarına dayanır. Ayrıca, borç verenler, konut kredisi yerine ticari gayrimenkul için ipotek peşinatına ihtiyaç duyabilirler.
Yatırım Amaçlı Emlak
Diğer yatırımların aksine gayrimenkul, mülkün bulunduğu bölgenin durumundan önemli ölçüde etkilenir; dolayısıyla ünlü gayrimenkul mektubunu “konum, yer, konum” olarak belirtir. Ulusal veya küresel bir durgunluk haricinde gayrimenkul değerleri, öncelikle iş bulma, suç oranları, okul kalitesi ve emlak vergileri gibi yerel faktörlerden etkilenir.
Konut ya da ticari gayrimenkul satın alarak ya da gayrimenkul yatırım ortaklıklarında (GYO) ya da ipotek destekli menkul kıymetlerle (MBS) hisse alarak gayrimenkul yatırım yapabilir.
Doğrudan gayrimenkul satın almak, kârdan gelen gelir ve gayrimenkul değerinin takdir edilmesi olmak üzere iki yolla doğrudan kâr (veya kayıplar) ile sonuçlanır.
Kaynak


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir