GENEL

Elektrik faturası hakkında bilmeniz gerekenler

Elektrik faturası hakkında bilmeniz gerekenler

Evinizde veya işyerinizde kullanmakta olduğunuz elektrik (enerji) kullanımı ve cezai yaptırımlar konusunda bilmeniz gereken genel hususlar:

 1. Kendi adınıza düzenlenmiş perakende satış sözleşmesi bulunması, Elektrik piyasası mevzuatı uyarınca zorunluluk arz etmektedir. Adınıza sözleşme bulunmadan elektrik enerjisi kullandığının tespiti halinde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamında usulsüz elektrik kullanımına ilişkin hükümler uygulanır.
 2. Kullanım yerini tahliye ederken mutlaka müşteri hizmet kanallarına başvurarak sözleşmenizi iptal ettiriniz. Aksi halde bu sözleşmeye ilişkin yükümlülükleriniz devam eder.
 3. Fatura ödeme bildirimine esas tüketimlerinize ilişkin olarak, sayacınızın bulunduğu kullanım yeri adresine veya sözleşmenzde belirtilmiş ayrı bir tebligat adresiniz varsa, bu tebligat adresine yapılan bildirimler tarafınıza yapılmış sayılır.Adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri şirketimize yazılı olarak bildiriniz.
 4. Fatura ödeme bildiriminde belirtilen borcun ödenmiş olması önceki dönem borçlarının ödenmiş olduğu anlamına gelmez.
 5. Fatura ödeme bildirimine ilişkin itirazlarınızı sayacınızın son endeks değeri ve müşteri numaranızı içeren bir dilekçe ile kullanım yerinize veya en yakın müşteri hizmetlerine veya çağrı merkezini arayarak bildirebilirsiniz.  Fakat itirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 6. Fatura ödeme bildiriminde belirtilen borcun son ödeme tarihine kadar ödenmiş olması gerekmektedir. Borcun son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda yürürlükteki oranlarda gecikme zammı ve ayrıca kdv uygulanır.
 7. Ödenmeyen borçlar için elektrik hizmetiniz durdurulabilir ve elektriğiniz kesilebilir. Borcun dolayı kesilen hatlarda doğacak olan zararlardan elektrik dağıtım firması sorumlu değildir. Ayrıca borcunu ödemeyen kişiler hakkında davalar açılabilir.
 8. Sayacınızda bulunana tüketim bedelinin normalde kullandığınızdan fazla olduğunu düşünüyorsanız size en yakın müşteri hizmetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.
 9. Vergi usul kanunu genel tebliğinde belirtilen miktarı aşan ödemelerin, banka, özel finans kurumları veya Ptt aracılığı ile yapılarak tevsik işleminin de bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile yapılması zorunludur.
 10. Ödeme yaptığınızda mutlaka ödeme belgesini alınız. Talep doğrultusunda ibraz edemediğiniz durumlarda şirket kayıtları esas alınır.
 11. Elektrik gecikme zamları ise 21/7/1953 tarihi ve 6183 sayılı amme alacakların tahsil usulü hakkında kanunun 51. maddesine göre belirlenen aylık faiz oranıdır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir