SAĞLIK

Difteri (Kuşpalazı): Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Difteri (Kuşpalazı): Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıklarındandır.

Bulaşma Yolları

Difterinin etkeni, Corynebacterium Diphtheriae (korino bakterium difterya)‟dır. Bu basiller gram pozitif, çubuk ve çomak şeklinde sıralanmış; kuruluğa ve donmaya dayanaklıdır. Kuluçka süresi 2-5 gündür.

Bulaşma; direkt temas, endirekt temas ve kontamine eşyalarla olur. Enfeksiyon kaynağı; hasta kişilerin ağız, burun ve boğaz salgıları; deri, kulak, vajen gibi yerleştiği doku materyali ve portörlerin ağız, burun, boğaz salgılarıdır. Damlacık yolu ve taze kontamine olmuş eşyalar ve süt gibi yiyeceklerle de bulaşma olur.

Deri difterisi, burun difterisi ve portörler bulaşmada rol alır. Soğuk, kalabalık, açlık ve fakirlik, burun ve tonsilla ameliyatları difteriye zemin hazırlar.

Belirtiler

Etkenin kana karışması ile kalp ve benzeri hayati organlar bozulup normal fonksiyonlarını yapamaz hâle gelir. Paraliziler oluşur ve ölüm ile sonuçlanabilir. Ses kısıklığı, öksürük oluşur (öksürük çift sesli ve köpek havlamasını andırır). Ses yokluğu (afoni) oluşabilir. Nefes alma sırasında güçlük görülür. Koma ve ölümle sonuçlanır.

Klinik belirtileri; ilk üç günde hâlsizlik, ateş, hafif boğaz ağrısıdır. Üçüncü günden sonra hastalık ağırlaşır. Boyunda şişlik, tonsillalar üzerinde grimsi zarlar görülebilir.

Bulgular

Difteri, basillerinin yerleştiği yere göre isimlendirilir.

  • Boğaz difterisi: Sinsi başlar. Hastada ateş, iştahsızlık, hâlsizlik, baş ve boğaz ağrısı, titreme ve nabız yüksektir. Tonsillalar yalancı zar ile kaplıdır. Hastalarda şiddetli ağız kokusu vardır. Ödem sebebiyle solunum yolu tıkanırsa hasta asfiksiden ölür.
Boğaz difterisi
  • Larenks difterisi: 1-5 yaş arası çocuklarda görülür. Glotis dar olduğundan asfiksi sebebiyle ölüm oranı yüksektir. Ateş, öksürük, ses kısıklığı, hızlı nabız, iştahsızlık ve boğaz ağrısı vardır. Ses kısılır. Hasta bağırtılırsa havlar gibi boğuk bir ses çıkar (krup). Dispne nöbetleri görülür. Trakeostomi ile solunum yolu açılır.
  • Burun difterisi: Difterinin hafif şeklidir. Hastalık nezle zannedilir, önemsenmez. Bulaştırıcılık bakımından tehlikelidir.
  • Difterinin az görülen şekilleri yara difterisi, göbek difterisi ve konjuktiva difterisidir. Difteri, anjinlerle karıştırılır. Kesin teşhis kültür ve boyama teknikleri ile etken tespit edilir.
  • Difteride Shick testi, yetişkinlerin difteriye bağışık olup olmadığı zoeller moloney toksoid hassasiyet testi ile yapılır.

Komplikasyonları

Miyokardit, karaciğer büyümesi, kapiller kanamalar, göz, farenks, larenks, kalp, diyafram ve bacaklarda felçlerdir. Ayrıca bronkopnömoni, nefrit, hipotansiyon da görülebilir. Bildirimi zorunlu hastalıktır.

Korunma

  • Hastalar, tecrit edilmelidir.
  • Difteri mikrobunu taşıyan şahıslar testlerle tesbit edilip tedaviye alınmalıdır.
  • Her çocuğa okul öncesi yaşlarında difteri aşısı yapmalıdır. Okullarda ve sağlık ocaklarında bu aşı, karma aşılar içerisinde uygulanmaktadır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir