SAĞLIK

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Genital Yol Enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklar olarak da bilinmekte ve cinsel ilişki sonucu kişiden kişiye bulaşmaktadır.

CYBE, üreme yolları enfeksiyonları veya Genital Yol Enfeksiyonları (GYE) olarak bilinen geniş bir enfeksiyonlar grubunun bir parçasıdır. GYE, CYBE dışında, aşağıdaki açılardan kadın üreme sistemi enfeksiyonlarını içermektedir:

 • Cinsel temastan kaynaklanmayan fakat üreme yollarının florasında bulunan mikroorganizmalar arasındaki dengesizliğin sebep olduğu enfeksiyonlar.
 • Tıbbi işlemler esnasında kapılan enfeksiyonlar (sıklıkla asepsi tekniğinde bir sorun olduğu zamanlar).

GYE’nin sınıflandırılması:

CYBE

Bakteriyel enfeksiyonlar

 • Klamidya enfeksiyonu
 • Gonore
 • Sifiliz
 • Şankroid
 • Granüloma Venerum

Viral enfeksiyonlar

 • Genital herpes
 • İnsan Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu-genital siğil
 • AIDS
 • Hepatit B

Protozoal

 • Trichomonas vaginalis enfeksiyonu.

Endojen

 • Mantar enfeksiyonu (Candida albicans)
 • Bakteriyel Vaginozis

İatrojenik

 • Obstetrik
 • Düşük
 • Tıbbi süreçler

Vajinal/Üretral akıntı

 • Bakteriyel vajinozis

Etken organizmalar: Oksijensiz yaşayabilen mikroorganizmalar etken (örn, Gardnerella vaginalis) (Cinsel ilişki olmadan da gelişebilir)

Bulgu/ Semptomlar:  Grimsi renkte, sulu balığımsı kokuda vaginal akıntı

Tanı: Taze yaymada:> %20 “clue cells” (ipucu-kanıt hücresi) Vaginal pH >4.5 Koku testi olumlu

 • Maya enfeksiyonu

Etken organizmalar: Etken Candida albicans (Sıklıkla cinsel yolla bulaşmaz)

Bulgu/ Semptomlar: Kadında: Süt kesiği görünümünde veya peynirimsi beyaz vajinal akıntı Vulvada ve vajende kızarıklık, yanma ve kaşıntı Erkekte: Kaşıntı, penil irritasyon (balanit)

Tanı: Vajenden alınan akıntı örneğinden hazırlanan KOH preparatında maya hücrelerinin görülmesi

 • Trikomonas enfeksiyonu

Etken organizmalar: Etken Trichomonas vaginalis

Bulgu/ Semptomlar: Özellikle erkeklerde sıklıkla belirtisiz Kadınlarda: Kötü kokulu, köpüklü, yeşilimsi vajinal akıntı Erkeklerde: Sulu üretral akıntı

Tanı: Akıntıdan hazırlanan taze preparatta hareketli trofozoitlerin görülmesi

 • Gonore

Etken organizmalar: Neisseria gonorrhoeae

Bulgu/ Semptomlar: Kadında: %70 belirtisiz Mükopürülan servikal ve vajinal akıntı İdrar yaparken ağrı ve yanma Nadiren kendi kendine bulaştırma ile göz enfeksiyonu Tedavi edilmezse: Pelvik organlara yayılabilir (PID) Tüplerde tıkanmaya bağlı infertilite, Ektopik gebelik riski artar Doğum sırasında bebeğe bulaşabilir; bebekte konjunktivit yapabilir Erkekte: İdrar yaparken ağrı, yanma (dizüri) Üretradan krema kıvamında pürülan akıntı Tedavi edilmezse: Epididimit Üretral apse ve yapışıklıklar İnfertilite Nadiren kendi kendine bulaştırma ile göz enfeksiyonu.

Tan: Kadınlarda: Servikal sürüntüden hazırlanan Gram boyalı preparatta gram negatif  diplokokların görülme oranı % 40- 60. Ayrıca, floradaki patojen olmayan Neissera türleri nedeniyle, bakteri görülmesi tanı koydurmaz. Mutlaka kültürde izole edilmeli Erkeklerde: Akıntıdan alınan örneğin Gram boyalı incelemesinde gram olumsuz diplokok görülme oranı ~ %98. Akut enfeksiyonda bu işlem ile kesin tanı koyulabilir.

 • Klamidya enfeksiyonu

Etken organizmalar: Chlamydia trachomatis

Bulgu/ Semptomlar: Kadınlarda: Genellikle belirtisiz Mükopürülan servikal akıntı Kırmızı et, görünümünde kolayca kanayan serviks. Erkeklerde: Non gonokoksik üretritlerin en sık sebebidir (%50) Üretradan mükopürülan veya pürülan akıntı İdrar yaparken yanma, ağrı

Tanı: Kesin tanı için özel ve pahalı yöntemler (hücre kültürü, antijen arama, nükleik asit arama) kullanılması gerektiğinden, tanı genellikle sendromik yaklaşım ile gram boyamada her sahada 10 dan fazla polimorf nüveli lökosit görülmesi ile konur.

Lenfogranuloma venereum (LGV)

Etken organizmalar: Chlamydia trachomatis (farklı bir suş)

Bulgu/ Semptomlar: Penis veya vulvada küçük ağrısız papüller ve kasıkta bezeler Kasıktaki bezeler daha sonra açılarak fistüller oluşur. Tedavi edilmezse lenfatik sistem blokajı ve sonucunda elefantiyaz gelişir

Tanı: Klinik bulgular yardımcı olmayabilir. Şüpheli lezyon ya da lenf nodülü aspirasyonundan alınan materyalin Giemsa ile boyanarak incelenmesinde inklüzyon cisimciklerinin görülmesi ve hücre kültürü ile tanı koyulur. Sağlık ocağı koşullarında tanınması güçtür.

 • Genital herpes

Etken organizmalar: Herpes simpleks virüsü

Bulgu/ Semptomlar: Kaşıntı, yanma gibi prodromal semptomların eşlik ettiği lokalize eritemli bir plak üzerinde veziküller ile başlar. Daha sonra veziküller açılıp, ülserleşir ve sonra kabuklanarak iyileşir. Lezyonlar çok ağrılıdır. Yineleme eğilimi gösterir. Primer enfeksiyon 1-2 hafta sürebilir. Rekürren enfeksiyonun süresi ortalama 10 gündür.

Tanı: Kesin tanı için özel testler (hücre kültürü, antijen ve nükleik asit arama testleri) gerektiğinden, tanı genellikle muayene bulgularına göre ve sendromik yaklaşım ile konur. Mümkünse, VDRL ile sifiliz ekarte edilmelidir.

 • Genital siğil

Etken organizmalar: İnsan papilloma virüsü (HPV)

Bulgu/ Semptomlar: Lezyonlar tek veya çok sayıda, yumuşak, karnıbahar görünümünde, ağrısız olup, genellikle anüs civarında vulvovajinal bölgede, penis, üretra ve perinede yerleşir. Tek tek lezyonların birleşmesi sonucunda oluşan karnabahar görüntüsüne kondiloma aküminata adı verilir.

Tanı: Tanı belirti ve muayene bulgularına göre konur.

 • Sifiliz

Etken organizmalar: Etken Treponema pallidum

Bulgu/ Semptomlar: Üç evreden oluşur.

1. Evre:

 • Genital organların üzerinde, anüs çevresinde, perinede veya vücudun başka bir bölgesinde şankır
 • Şankır ağrısız, kenarları düzgün ve endürasyonlu, koyu kırmızı renkte, zemini temiz

2. Evre:

 • Sistemik yayılım
 • Deride rozeol (kırmızı maküller), papüller, kıvrım yerlerinde kondiloma lata, püstüller
 • Hepatit, nefrit, menenjit, artrit, osteit, kondrit, vb organ tutuluşları

3. Evre:

 • SSS tutuluşu
 • KSV tutuluşu

Tanı: Nontreponemal testler (VDRL, RPR) aktif enfeksiyonu gösterir Nontreponemal testlerle elde edilen olumlu sonuç bir kez FTA-ABS veya TPHA ile doğrulanmalıdır. Tedavi sonrası izlem nontreponemal testlerle yapılır.

 • Pelvik enfeksiyon hastalığı

Etken organizmalar: Vajina ve endoserviksteki mikroorganizmaların, gebelik veya cerrahi girişim söz konusu olmadan endometriyum, tuba uterina ve komşu organlara ilerlemesiyle oluşur. Etkenler: N. gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Anaerobik bakteriler

Bulgu/ Semptomlar: Akut bir tablo: alt karın hassasiyeti, serviks hareketlerinde ve adnekslerde hassasiyet pürülan vajinal/ servikal akıntı > 38C ateş pelvik kitle varlığı

Tanı: Pelvik enfeksiyon hastalığının tanı ve tedavisinin birinci basamakta yapılması güçtür. Kuşkulanılan olgular, ikinci basamak sağlık kurumlarına sevk edilmelidir

Kaynak: GENÇ KIZLAR İÇİN VAJİNAL ENFEKSİYONLAR Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir