DÜNYA

Bütöv Azerbaycan Ocakları

BÜTÖV AZERBAYCAN OCAKLARI

Bütöv Azerbaycan Ocakları (bundan sonra BAO olarak geçecektir) Azerbaycan’ın bütünlüğü uğrunda mücadele eden kişileri ve kamu kurumlarını birleştiren sivil toplum örgütüdür.

Genel İlkeler

BAO’nun amacı Azerbaycan Türklerinin kendi tarihi topraklarında bütün, milli, hukuki, demokratik ve dünyevi devletinin kurulmasıdır. BAO bu yolda temel engel olan şovenizme ve emperyalizme karşı mücadele etmektedir.

BAO’nun ideoloji dayanağı Türk milletçiliği ve onun temel ilkeleri olan Türklük, Çağdaşlık ve İslam’dır. BAO dünyada bütün ulusların eşitliğinin ve ulusal haklarının temin olunmasından yanadır.

Faaliyet şekli

BAO kendi faaliyetini Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına ve uluslararası hukuk normlarına uygun şekilde kurar, sivil ve demokratik olan her bir mücadele yöntemlerini kullanır, şiddeti, terörizmi ve diğer uygarlık dışı mücadele yöntemlerini reddetmektedir.

BAO Azerbaycan Türklerini kendi ulusal hakları uğrunda mücadeleye çeker, Türk milli şuurunu geliştirmek amacıyla propaganda yapar, bu amaçla yuvarlak masalar, dernekler, konferanslar, anlatılar, seminerler, görüşmeler vb. program ve faaliyetleri organize etmektedir.

BAO kendi amaç ve ilkeleri ile ilgili çeşitli telif ve projeler önermektedir.

BAO bütün kitle iletişim araçlarından yararlanmakla Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ve dünyada gelişen toplumsal politik olaylara kendi tutumunu sergilemektedir.

BAO Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ve onun hudutlarından kenarda faaliyet gösteren diğer kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

Dr. Eldeniz ABBASLI,

Bütöv Azerbaycan Ocakları Türk Dünyasını Araştırmalar Kurumu Başkanı.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir