SAĞLIK

Brusellozis (Malta Humması, Akdeniz Humması): Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Brusellozis (Malta Humması, Akdeniz Humması): Bulaşma, Belirtileri, Korunma ve Tedavisi

Hayvan hastalığıdır. Sinsi başlar. Ateş, baş ağrısı, huzursuzluk, bol terleme, titreme, eklem ağrıları ve genel ağrılarla karakterize bir hastalıktır.

Bulaşma Yolları

Brusella hastalığını oluşturan bakteriler, bulunduğu hayvanlara göre sınıflandırılır:

 • Brucella melitensis, keçi (En sık görülen tipidir.), koyun ve devede
 • Brucella abortus, sığırlarda
 • Brucella suis, domuzlarda
 • Brucella canis, köpeklerde
 • Brucella ovis, koyunlarda bulunur.

Brusella bakterileri vücutta lenf düğümleri, kemik iliği, karaciğer, dalak, böbrek, kan ve tükürük bezlerinde görülür. Ülkemizde B melitensis tipi sık görülür. Kuluçka süresi 1-3 hafta ya da birkaç ay sürebilir. Hastalık, her mevsim görülür. Süt tüketiminin çok olduğu yaz aylarında daha sık görülür. Veteriner, kasap, mezbaha işçisi ve laboratuvarlarda çalışan, 20-40 yaş arası erkeklerde daha fazla görülür. Bulaşma hayvanın plasentası, süt, peynir yağ, çökelek, çiğ etlerin yenmesi ile oluĢur. Hastalık kaynağı, hayvan plasentası, fetüs atıkları, idrar ve dışkısıdır.

Belirtiler

Hastalık ateş, eklem, kas, baş ağrıları, bol terleme, uykusuzluk gibi belirtilerle başlar. İshal ya da kabızlık, di, eti kanamaları, karaciğer, dalak, beyin ve böbrekte apseler oluşur.

Bulgular

Brusellada dört klinik tablo görülür:

 1. Inaparan tip hastalar, hastalığı ayakta geçirirler. Vücut direnci kırılırsa hastalık aktif hâle geçer.
 2. Abortif tip; hafif ateş, hâlsizlik ve iştahsızlıkla seyreder.
 3. Üntermittent tip, akut ve klasik brusella gibidir.
 4. Malignant tip, antibiyotik kullanıldığından dolayı görülmez.

Laboratuvar bulguları: Lökositoz ya da lökopeni, anemi, sedimantasyon yükselmesi ve kan–kemik iliğinde bakteri görülmesi ile tanı konur. Serolojik incelemelerle de (Rose-Bengal testi) tanı konur.

Komplikasyonları

Pnömoni, plörezi, orşit, ovarit (yumurtalık iltihabı), osteomiyelit spondilit (omurlararası bağların kemikleşmesi), epididimit, konjonktivit, endokardit, perikardit, cilt ve kas apseleri, menengo-ansefalit ve ruhsal bozukluklar gibi komplikasyonlar görülür.

Korunma

 • Konakçı hayvanların kontrolü ve eradikasyonu.
 • Çiğ ya da pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi (Peynirin yapımından sonra en az üç ay buzhanede bekletilmesi yasal zorunluluktur.)
 • Hayvancılıkla uğraşanların hijyen kurallarına uymaları sağlanmalıdır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir