Bimcell

Bimcell müşteri hizmetleri

Bimcell müşteri hizmetleri

Bimcell İletişim:

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]Tüm BİM mağazalarından, BİMcell müşteri hizmetlerinden (444 4551) ve bimcell.com.tr’den yapabilirsiniz.[/box]

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]Bu hizmet Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulmakta olup, tüketici memnuniyetine ilişkin her türlü husustan Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.sorumludur.[/box]

Bimcell hakkında

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 600 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmekte; başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

2012 yılı itibarıyla GSM sektöründe BİMcell adı altında hizmet vermeye başlayan BİM, BİMcell faaliyetleriyle GSM sektöründe de BİM’in ilkelerine paralel bir şekilde sade, kolay anlaşılır, avantajlı bir hizmet sunmaktadır. BİMcell kullanıcıları şimdi en uygun fiyata konuşuyor ve sadece konuştuğu kadar ödüyor.

Kullanım Koşulları

www.bimcell.com.tr alan adlı İnternet sitesi bir BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (“BİM”) hizmetidir.
Bu İnternet sitesine girmeniz ve/veya herhangi bir surette erişim sağlamanız veya bu İnternet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişmeniz veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle lütfen, bu İnternet sitesini kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar, yasal sorumluluklar ve gizliliğe ilişkin uygulamalarımız ile kişisel bilgilerin kullanımı konularını içeren Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu İnternet sitesini kullanmayınız. Bu İnternet sitesini ve/veya bu internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız ya da paylaşmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı bir formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
BİM dilediği zaman bu İnternet sitesinin yasal uyarı ve kullanım koşulları sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar.
Bu İnternet sitesinin içeriğinin tamamın BİM’e aittir. BİM’in izni olmadan işbu İnternet sitesinde yer alan bilgiler kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz.
BİM’in yazılı izni olmadan İnternet sitesindeki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır.
Bu İnternet sitesinde linki verilen herhangi bir içeriğin kullanımından doğan her türlü zarara karşı BİM’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Bu İnternet sitesinde üçüncü kişilere ait bağlantılar (linkler) bizim kontrolümüzde olmayıp İnternet sitesi politikamız kapsamına dâhil değildir.

Gizlilik Politikası

Kullanıcılar bu İnternet sitesini veya içindeki herhangi bir hizmeti kullanarak, kişisel bilgilerini bildirmekle, bu bilgilerin toplanması, kaydedilmesi ve bu gizlilik bildiriminde anıldığı şekilde BİM tarafından kullanılmasına izin vermiş olur. Bu kapsamda, BİM kullanıcıların sağladığı kişisel bilgileri elektronik posta yoluyla reklamlar veya bildirimler göndermek ve İnternet sitesinin geliştirilmesi amacı ile kullanabilecektir.  BİM, İnternet sitesi kullanıcılarından toplanan her nevi bilgilerin, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere satılmayacağını ve/veya kiralanmayacağını taahhüt eder. Bununla beraber, BİM kullanıcılara ait kişisel bilgileri iştirakleri, üçüncü taraf acenteleri veya taşeronları ile paylaşma hakkını saklı tutar.
Üçüncü taraf acenteleri ve taşeronlar kullanıcılara ait gizli mahiyetteki kişisel bilgileri gizlilik ilkesi çerçevesinde saklamayı taahhüt eder ve bu bilgileri BİM için gerçekleştirmekte oldukları hizmetler dışındaki amaçlar için kullanmayacaklarını taahhüt ederler.
Kullanıcıların kişisel bilgileri, BİM tarafından muhafaza edilecek olup yasaların öngördüğü haller, yargı kararları ve kamu yararı gereği dışında üçüncü kişilere, kullanıcının açık rıza verdiği haller dışında, açıklanmayacaktır. Ayrıca, BİM’e gönderilen bazı bilgiler ve elektronik postalar, elektronik posta adresi ve irtibat bilgileri açıklanmamak suretiyle, kanıt olarak kullanılabilir.
Kullanıcılar kişisel bilgilerinde oluşacak değişiklikleri BİM’e bildirmekle yükümlüdür.
Kullanıcıların İnternet sitesine sağlayacakları bilgilere izinsiz erişimi ve bilgilerin ifşa edilmesini engellemek ve verilerin doğru şekilde saklanarak uygun biçimde kullanılmasını sağlamak için BİM bütün makul güvenlik önlemlerini alır.

Fikri ve Sınaî Haklar

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu İnternet sitesi veya bu İnternet sitesindeki mal ve hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları BİM ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, İnternet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.
Kullanıcılar BİM’e ilettikleri (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, video ve benzerleri de dâhil) her türlü içeriğin sınırsız kullanım hakkının herhangi bir ödeme yapılmaksızın, fikri mülkiyet hukukundan doğan tüm hak ve yetkilerinin BİM’e geçtiğini kabul eder.
Bu kapsamda kullanıcılar bu kullanım koşullarını kabul etmekle; kullanıcı olarak BİM’e yükledikleri içeriğin yüklendiği an itibariyle tamamen veya kısımlar halinde ve süre, sayı, muhteva ve yer kısıtlamasını tümüyle BİM tarafından belirlenerek veya dilerse süre, sayı, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın, BİM tarafından; görsel-işitsel (audio-visual) reklamlarda kullanılması, ses kasedi, CD, sinema filmi, TV filmi, prodüksiyon, video kaset, video disk, DVD, CD-ROM, elektronik taşıyıcı ve depolayıcı, bilgisayar ortamı ile araç ve ortam kısıtlaması olmaksızın her türlü telli telsiz ses, görüntü, işaret taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçlerde ya da halen mevcut veya ileride icat edilecek her türlü ses, görüntü işaret taşıyıcılarında, yeniden yayınlama araçlarında velhasıl her türlü kullanımda yayılması, satılması, dağıtılması, pazarlanması, kiralanması ve ödünç verilmesi ve diğer yollarla dağıtılması, çoğaltılmış nüshaların piyasaya sunulması, ticaretinin yapılması, İnternet yoluyla veya veri bankalarına, belge sistemlerine veya benzeri hafıza araçlarına yerleştirilerek depolanmak suretiyle üçüncü kişilerin erişiminin kopyalama, download etme/indirme-kaydetme, streaming/izleme/dinleme, on-line hizmetler ve benzeri yollarla sağlanarak umuma iletilmesi, var olan cep telefonu iletişim teknolojileri, sistemleri, 3G veya ileride icat edilecek her türlü iletişim sistemi kullanılarak cep telefonu ve benzeri araçlar vasıtasıyla sesli, görüntülü ya da sesli ve görüntülü (görsel-işitsel) her türlü format ve şekilde her türlü kullanımına, yukarıda sayılan kullanımlardan doğacak tüm mali haklarının karşılığı olan bedelleri talep etmeksizin, bu mali hak bedelleri için BİM’i ibra etmek suretiyle geriye dönülmez biçimde muvafakat ettiklerini kabul ve taahhüt etmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde yüklenen içeriğin BİM tarafından gizli tutulması zorunlu değildir.
BİM, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ihlali halinde kanundan doğan haklarını kullanmaktan kaçınmayacaktır.
Bu İnternet sitesinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi veya kişiler BİM’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir