SAĞLIK

Ankilostomyaz ve Nekatoryan: Belirtileri, Nedenleri ve tedavisi

Ankilostomyaz ve Nekatoryan: Belirtileri, Nedenleri ve tedavisi

Ankilostomyaz ve Nekatoryan

Kabızlık ya da ishal, karında şişlik, anemi ve deri döküntüleri ile karakterize çengelli solucanların neden olduğu hastalıktır.

Bulaşma Yolları

Ankilostomyazın etkeni, ankilostoma dueodenaledir (Anklostoma duodenale). Nekatoryazisin etkeni, necator americanustur. Her iki parazit de ince bağırsakta yaşar. Bulaşma enfekte kişilerin dıĢkılarına temas ile oluşur. Bu kurtçukların vücuda girişi ise kontamine toprağın deriye teması ile bulaşır. Giriş genellikle ayak parmakları arasından, nadir olarak da ağız yolu girer. Gıdalarla alınan etkenin mukozayı delerek vücuda girmesiyle oluşur.

Belirtiler

Etkenin giriş yerinde kaşıntı, kızarıklık, ağrı, şişlik, papül ve vezüküler döküntü görülür. Bundan bir hafta sonra da öksürük ses kısıklığı ve balgam oluşur. Anemi, baş dönmesi, kalp yetersizliği, dalgınlık ve uykusuzluk da görülür. Çocuklarda gelişme geriliğine neden olur.

Bulguları

Tanı, dışkıda yumurta görülmesi ile konur. Kanda eozinofillerin yüksek olması ve dışkıda kan önemli laboratuvar bulgularıdır.

Komplikasyonları

Pnömoni, kalp yetmezliği, anemi, büyüme bozuklukları, apandisit, ince bağırsak iltihabı gibi komplikasyonlar görülür.

Korunma

  • Hastalar tespit edilip tedaviye alınmalı,
  • Dışkının çevre ile teması kesilmeli,
  • Toprakla deri temasının önlenmelidir.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir